Acta de valoración de méritos e 1º exame no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais)

Acta de valoración de méritos e 1º exame no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais)

Acta de valoración de méritos e 1º exame no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 (Chofer tractor rozadora e outros vehículos municipais)

Descargar