Acta de constitución e valoración da entrevista persoal Tribunal Cualificador: Docente do módulo Actividades auxiliares de acabados ríxidos e urbanización Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Acta de constitución e valoración da entrevista persoal Tribunal Cualificador: Docente do módulo Actividades auxiliares de acabados ríxidos e urbanización Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

Acta de constitución e valoración da entrevista persoal Tribunal Cualificador: Docente do módulo Actividades auxiliares de acabados ríxidos e urbanización Dual de Emprego Terras de Aguiar ano 2021

 

DERCARGAR ACTA