expediente de construcción de parque eolico

CONSULTA EXPEDIENTE NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO ATA O 22 DE ABRIL DE 2024 Resolución do 16 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental das […]

ver más