Bando contedores Parque empresarial

TRAS OBSERVAR DE XEITO REITERADO OS CONTEDORES PÚBLICOS PARA RESIDUOS DOMÉSTICOS DENTRO DALGUNHAS PARCELAS DAS NAVES DO PARQUE EMPRESARIAL, RECORDÁSELLES QUE ESTÁ PROHIBIDO, SEN NINGÚN TIPO DE EXCEPCIÓN, TER O CONTEDOR VERDE DENTRO DOS SEUS RECINTOS PRIVADOS, OS CONTEDORES SON DE TITULARIDADE PÚBLICA, NON ESTANDO ADXUDICADOS A NINGUNHA EMPRESA EN PARTICULAR, E DAN SERVIZO SOAMENTE […]

ver más