Bases para a selección de persoal laboral temporal para a Brigada de incendios 2022

Bases para a selección de persoal laboral temporal para a Brigada de incendios 2022

Bases que rexerán a selección de persoal laboral temporal no concello do pereiro de aguiar para o ano 2022

Ao abeiro do Convenio interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Pereiro de Aguiar (O) para a realización de accións de prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2022, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020”

  • Sistema selectivo: CONCURSO – OPOSICIÓN
  • Categorías profesionais: Xefe de Brigada, Peón condutor e Peóns de Brigada
DESCARGAR BASES