Bases de selección de persoal Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021

Bases de selección de persoal Obradoiro Dual de Emprego Terras de Aguiar 2021

Bases que rexerán a selección de persoal laboral temporal no Concello do Pereiro de Aguiar

Ao abeiro da Orde do 31 de Decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da comunidade autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

  • Denominación do obradoiro de emprego: obradoiro dual de emprego “Terras de Aguiar”.
  • Sistema selectivo: oferta de emprego tipo a ordinario na oficina de emprego de Ourense – A Ponte

 

Categoría profesional: Persoal de apoio docente

DERCARGA BASES PERSOAL APOIO DOCENTE

 

Categoría profesional: Persoal administrativo

DERCARGA BASES PERSOAL ADMINISTRATIVO

 

Categoría profesional: Persoal directivo

DERCARGA BASES PERSOAL DIRECTIVO

 

Categoría profesional: Alumnado traballador

DERCARGA BASES ALUMNADO TRABALLADOR