Bases de selección de persoal laboral temporal: Subvención Fomento do emprego ano 2022 (Socorristas)

Bases de selección de persoal laboral temporal: Subvención Fomento do emprego ano 2022 (Socorristas)

Bases de selección de persoal laboral temporal:

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR
Ao abeiro da ORDE do 07 de Xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2022.

  • Sistema selectivo: OPOSICIÓN
  • Categoría profesional: Socorristas 

Subvención Fomento do emprego ano 2022 (Socorristas)

 

DESCARGAR RESOLUCIÓN