Bases de selección de persoal laboral temporal.- Subvención APROL RURAL ano 2021(Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal.- Subvención APROL RURAL ano 2021(Peón forestal)

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR

Ao abeiro da ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural), e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021

Sistema selectivo: OPOSICIÓN
Categoría profesional: Peón forestal

 

DESCARGAR BASES