Bases de selección de persoal laboral temporal. Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2021 (Peón forestal)

Bases de selección de persoal laboral temporal. Expediente de selección subvención Fondo compensación ambiental ano 2021 (Peón forestal)

BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL NO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR

Ao abeiro da ORDE do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2021, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia

  • Sistema selectivo: OPOSICIÓN
  • Categoría profesional: Peón forestal

 

DESCARGAR BASES