Resolución de Alcaldía.- Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Monitor ocio e tempo libre)

Resolución de Alcaldía.- Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Monitor ocio e tempo libre)

Resolución de Alcaldía.- Aprobación da lista definitiva de aspirantes que superaron o proceso de selección de persoal laboral temporal e creación de Bolsa de emprego para os anos 2022 – 2023 (Monitor ocio e tempo libre)

 

DESCARGAR RESOLUCIÓN