Acta de valoración de méritos e 1º exame no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no (Educador/a social).

Acta de valoración de méritos e 1º exame no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no (Educador/a social).

Acta de valoración de méritos e 1º exame no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no Concello do Pereiro de Aguiar (Educador/a social).

Descargar