Acta de valoración da proba de galego no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no Concello do Pereiro de Aguiar (Auxiliar de axuda no fogar).

Acta de valoración da proba de galego no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no Concello do Pereiro de Aguiar (Auxiliar de axuda no fogar).

Acta de valoración da proba de galego no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no Concello do Pereiro de Aguiar (Auxiliar de axuda no fogar).

Descargar