Acta de valoración da proba de galego no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 (Limpador/a de instalacións municipais).

Acta de valoración da proba de galego no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 (Limpador/a de instalacións municipais).

Acta de valoración da proba de galego no proceso de selección de personal laboral temporal e creación dunha Bolsa de reserva para os anos 2020-2021 no Concello do Pereiro de Aguiar (Limpador/a de instalacións municipais).

Descargar