Acta de valoración da proba de coñecementos do proceso de selección de persoal laboral temporal B. E. para os anos 2021-2022 na categoría profesional “Auxiliar de axuda no fogar”.

Acta de valoración da proba de coñecementos do proceso de selección de persoal laboral temporal B. E. para os anos 2021-2022 na categoría profesional “Auxiliar de axuda no fogar”.

Acta de valoración da proba de coñecementos do proceso de selección de persoal laboral temporal B. E. para os anos 2021-2022 na categoría profesional “Auxiliar de axuda no fogar”.

DESCARGAR ACTA