Concurso de Decoración Navideña

Resolución do Concurso de Decoración Navideña. Os gañadores da categoría familiar son os que a continuación se detallan: Primeiro premio: Paquita Díaz Iglesias Segundo premio: Mónica Fernández Riveiro Os gañadores da categoría negocios son os que a continuación se detallan: Primeiro premio: Residencia Os Gozos, Segundo premio: Anicura

ver máis