Bases de selección de persoal laboral temporal. Convenio de colaboración “Programa integral de envellecemento activo e prevención da dependencia no exercicio 2022”

“Programa integral de envellecemento activo e prevención da dependencia no exercicio 2022” Ao abeiro do Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e Xuventude e o Concello do Pereiro de Aguiar para o financiamento do Programa integral de envellecemento activo e prevención da dependencia no exercicio 2022 Categoría profesional: Auxiliar de axuda no […]

ver máis

Bases reguladoras para concesión de axudas a deportistas individuais 2022

Bases reguladoras para a concesión de axudas para a mellora e perfeccionamento de deportistas que destaquen nas súas participacións en competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades deportivas recoñecidas. Plan Reactiva pereiro 2022 É obxecto das presente resolución establecer as bases reguladoras que rexerán a convocatoria de axudas para a mellora e perfeccionamento de […]

ver máis