Aviso de prórroga das piscinas

Prorrogamos o uso das piscinas municipais O concello vai prorrogar o tempo de apertura das piscinas municipais na urbanización Veiga de Abaixo, polo que permanecerán abertas ao público ata o día: Domingo 11 de setembro (incluído)  

ver máis