Resolución de Alcaldía: Axudas para deportistas

Axudas para a mellora e perfeccionamento de deportistas que destaquen, na súa participación en competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades deportivas recoñecidas. Programa Reactiva Pereiro II. Para os efectos oportunos, publícase a continuación a Resolución da Alcaldía en relación ás axudas para a mellora e perfeccionamento de deportistas que destaquen, na súa participación […]

ver máis