Resolución Alcaldía selección persoal subvención RISGA 2021

Selección de persoal laboral temporal Subvención para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (RISGA) para o ano 2021 (peón de xardinería) No Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 78 do 27.04.2021, publícase a ORDE do 12 de abril de 2021 pola […]

ver máis