Período de pago de IBI Urbana e Rústica e de BICES 2021

O SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR. FAI SABER: Resolución na Xunta de Goberno Local de data 28/05/2021 do expediente Nº 379/2021, naque se ESTABLECEN AS SEGUINTES MEDIDAS EN RELACIÓN CO SERVIZO DERECADACIÓN DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES DE URBANA, RÚSTICA E BICES (IBIURBANA, RUSTICA E BICES 2021): PRIMEIRO.- A oficina de […]

ver máis